Adres

Vloeddijk 12
8261 GA Kampen

M. 06 29 45 00 57
E. info@angeliquefokker.nl

KvK 39091781
BTW NL001907983B39
www.angeliquefokker.nl

© 2017 Studio Angélique Fokker
disclaimer | privacyverklaring

Disclaimer

Studio Angélique Fokker biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Studio Angélique Fokker worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Studio Angélique Fokker dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Studio Angélique Fokker onderhouden en Studio Angélique Fokker heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Studio Angélique Fokker dan wel andere partijen worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Studio Angélique Fokker.